Ydelser

Lederudvikling

Lederudvikling foregår individuelt eller som ledergruppe.

Jeg bruger Garudas personprofiler, som sikrer 2 ting: Selvindsigt og indsigt i kolleger.

Lederudvikling er for dig, der vil have en række praktiske værktøjer og samtidig vil udfordres og reflektere over din ledergerning.

Som leder kan man ofte stå i nogle dilemmaer.  Du mangler måske nogen at sparre med, at dele dine tanker med ?

Konsulenthuset Midt Vest vil jeg gerne hjælpe organisationer og dermed også ledere til en bedre hverdag. Det starter med fokus på den éne ting, du har (eller bør have) helt styr på: Dig selv.

Ledelse er et fag for sig, og nej, det faktum, at man er en dygtig fagperson, gør dig ikke automatisk til en dygtig leder. Uanset hvor mange gange, det anvendes som kriterie, bliver det ikke mere rigtigt af det.

Høj faglighed giver et forspring i starten af din ledergerning qua troværdighed, men det forspring ædes hurtigt op, hvis ikke du som leder formår at balancere de 2 hensyn i ledergitteret: Til produktionen og til medarbejderne.

Udover Coveys 7 gode vaner bruger jeg værktøjer som Goal Grid, Joharis vindue, Eisenhower matrix, Tillidstrappen etc.

Men endnu vigtigere end værktøjerne er din evne til at opbygge tillid.

Det får du værktøjer til.

Teamudvikling

Jeg bruger Garudas personprofiler, som sikrer 2 ting: Selvindsigt og indsigt i kolleger. Det virker hver gang i form af ”Nå ja, det er derfor..” oplevelser.

Egen og andres adfærd giver pludselig mening, når man kan sætte det ind i en ramme.

Mennesker er forskellige. Det er en styrke og meget af mit arbejde med at udvikle teams kredser om dette faktum: Du skal prise dig lykkelig over, at dine kolleger ikke er som dig.

Det glemmer vi nemlig ofte: Vi er for hurtige til at irriteres over, at kolleger ikke tænker som en selv.

Hvis teams skal blomstre, så skal tilliden være der. Et rum uden tillid er iltfattigt, intet kan gro og spire der.

Joharis vindue er et eksempel på et fremragende værktøj til at styrke tilliden til hinanden gennem øget kendskab.

Teamudvikling handler også om ærlig og respektfuld feedback.

Så måske er det der, I skal starte ?

Facilitering / moderation

I har besluttet jer at sætte fokus på X, som I skal blive bedre til.

I sætter et kryds i kalenderen, hvor alle kan.

Jeg kommer og styrer processen med sikker hånd inspireret af ”The wisdom of the crowd”. Alle skal til orde og til sidst skal I forpligte jer på en køreplan.

Husk: Vaner er en tung modstander. Det er nemt nok at beslutte noget nyt, noget ganske andet er det at få det implementeret i organisationen. Jeg har set det fejle gang på gang. Fordi der mangler opfølgning og ledelsesmæssig fokus.

Jeg har stor erfaring som ordstyrer/moderator/facilitator. Jeg var f.eks. ordstyrer på Forskningens Døgn på Erhvervsakademi MidtVest i 2021 med hundredevis af deltagere, fysisk og virtuelt og for Erhvervsrådet Ringkøbing Skjern faciliterede jeg i foråret 2023 2 temadage.

Én ting ved jeg: Det man holder fokus på, det lever i organisationen.

Så hvad vil I have fornyet fokus på ?