Cases

Kunde: Jensen Company

Organisationsudvikling – hjulpet på vej af Troels Ravn Klausen

Jeg mødte Troels 1. gang til Garuda kursus i Herning. Siden har vi holdt nogle møder for at afstemme kemien.

Troels har holdt en humoristisk og vellykket Garuda workshop for hele organisationen i foråret 2023, og i efteråret 2023 gennemførte jeg et 1-1 ledersparrings forløb med Troels.

Alt dette har flyttet mig klart som leder og hele organisationen.
Jeg har fuld tillid til, at Troels med hans erfaring, facon og værktøjer er den rigtige til at udvikle både mig og organisationen.

Jeg har f.eks. brugt Troels´ idéer om at blive tydelig på at anerkende, at vi alle har forskellige verdensbilleder. Vi har alle en rygsæk af opvækst, normer, værdier etc. Det farver os som mennesker og som medarbejdere. Det har hjulpet mig meget i min ledergerning at reflektere grundigt over det.

Én helt konkret talemåde fra Troels, der hænger fast i hele organisationen er denne: ”Modtageren bestemmer budskabet”. I al kommunikation må vi acceptere, at der kan være forskel på det, afsender mente, og det modtager opfatter.

Apropos kommunikation: Jeg har også skåret ned på antallet af mails og op for samtaler face to face.

Et andet meget værdifuldt værktøj fra Troels, som jeg har brugt med stor gevinst, er Humbles 5 grundbehov. Glimrende ledelsesværktøj.

Jeg har holdt nogle sessioner med mine ledere og lykkedes med at få dem til at reflektere over værktøjerne.

Jeg synes også godt om formen: 5 x 1 time med en uges mellemrum, så man kan reflektere over og anvende nye ting. Troels er også god til at give ”lektier” for, så driften ikke æder de gode intentioner.

Alt i alt: Langt bedre kommunikation, langt bedre ledelse og som resultat deraf, bedre stemning hos os har været resultatet af forløbet med Troels.

Jeg kan således klart give ham mine anbefalinger.

Christoffer Jensen, CEO
Jensen Company

Jensen Company og KMV

Kunde: Beritech Solutions

Jeg syntes godt om indholdet og formen, livligt og engagerende.

Rene Lauridsen, Projektdirektør ved Beritech Solutions udtaler:

Jeg mødte Troels første gang til et kursus i projektledelse afholdt i regi af Silkeborg Business for 2 år siden.

Jeg syntes godt om indholdet og formen, livligt og engagerende.

I mit nuværende job hos Beritech Solutions har jeg brugt Troels nogle gange til disse ting:

  • Workshop i Garudas fokusprofil for hele teamet. Vi udfyldte alle profilen online og så handlede workshoppen meget om kommunikation fra profil til profil. Det var meget lærerigt.
  • En måned senere kom Troels forbi til en kort opfølgning.
  • Vi er en projektvirksomhed, og derfor havde vi i marts 2024 en temadag om vores projekter, som Troels dygtigt stod for med mange gode input. F.eks. vigtigheden af tavlemøder, konstant opfølgning og evnen til at lære af tidligere projekter.

Vi har fået rigtigt godt udbytte af disse ting: Større forståelse for hinanden, bedre kommunikation, større forståelse af kunder, og så er vi på vej mod en projektmodel, som kommer til at gøre vores projekter mere strømlinede.

Jeg har tiltro til Troels, hans kunnen og hans måde at hjælpe virksomheder på

Rene Lauridsen, Projektdirektør
Beritech Solutions

Kunde: Midtjysk Fysioterapi

Forståelse for hinandens forskelligheder.

Vi er tre fysioterapeuter, som overtog klinikken oktober 2022. Vi er alle nybegyndere som ledere udover lidt frivilligt foreningsarbejde. Derfor tog vi fat i Troels med det formål, at han skulle hjælpe os med at gøre hinanden gode, så vi kunne være et godt team fremadrettet.

Med udgangspunkt i vores carudaprofiler har Troels var været god til at få os til at reflektere over hinandens forskelligheder og givet os en forståelse for, hvorfor vi agerer og handler forskelligt. Vi har tre forskellige profiler, og det kan give udfordringer, hvis vi ikke er gode til at forstå hinanden. Omvendt kan det også være meget positivt, hvis vi formår at bruge hinandens ressourcer og styrker. Dér har Troels være rigtig god til, at få os til at reflektere og sætte ord på, dels hvordan vi ser os selv og hinanden og hvilke udfordringer det giver. Med en blanding af teori og refleksionsspørgsmål samt brug af forskellige teoretikere får han belyst, hvilke dilemmaer og muligheder der kan være – hvilket syn og forståelse vi hver især kan have.

Vi har haft et forløb med Troels, hvor vi mødtes fire gange af to timers varighed med ca. en uges interval. Det gode ved forløbet er, at det ikke er et færdigt koncept. Troels har været god til at pejle sig ind på, hvad vi har ønsket, taget udgangspunkt i det og tilpasset det efter vores behov. Vi har selv været med til at sætte rammerne og Troels har tilpasset indholdet efter det.

Vi kan bestemt anbefale Troels, uanset om det er et kort eller langt forløb. Vi har følelsen af, at vi bare kan ringe til Troels med en ledelsesmæssig udfordring og derved bare fortsætte, hvor vi slap. Med dette koncept kan vi bygge på og tilpasse det ud fra vores ønsker.

Midtjysk Fysioterapi
Morten, Tenna og Jens Peter

Har du spørgsmål?

Ring til Troels på 6167 9404 eller skriv til trk@kmv.dk