aug 16, 2022

Sender du en invitation får du en gave

Hvornår og hvorfor stiller du dig op foran spejlet?
For de fleste handler det om et indefra kommende ønske og erkendt behov for at vide hvordan du ”ser ud”…

Hvornår og hvorfor stiller du dig ikke op foran spejlet?
Rigtigt, når du ikke ønsker eller har et erkendt behov for at vide hvordan du ”ser ud”

Det er med feedback som det er med spejlet: nogle gange har vi ikke ønske om, erkendt behov for eller kapacitet til at håndtere den nye viden vi får ved et kig i spejlet

Derfor: Hvis feedback skal lykkedes, skal der sendes en invitation. Du skal, som afsender, inviteres til at give feedback. Ellers opfattes dine ”velmenende råd” (det er feedback oftest) nemt som uønsket kritik og skaber hård modstand

Men feedback er vitterligt en gave (jeg ved godt det er en kliche, men alligevel). Feedback er en unik mulighed for at tilegne sig viden om hvordan levende spejl opfatter din adfærd. En viden der er altafgørende for udvikling. Vi kalder det FFU: Fundament For Udvikling
En lille uvidenskabelig undersøgelse vi har foretaget blandt 30 tilfældige medarbejder tyder på, at feedback ofte undlades af to årsager:

1. Feedback er farligt

What – farligt?

Ja, der er mange der opfatter det at give eller modtage feedback farligt.
Og hvad skyldes det så?
Et kvalificeret bud er, at opfattelsen af feedback som farligt bunder i et manglende fælles sprog om hvordan ”vi gør det”. Der er simpelthen ikke aftalt rammer, sprog og struktur for hvordan feedback bliver en del af hverdagen.

Så er det pludseligt ikke så underligt feedback bliver farligt:

  1. Vi har ikke de kompetencer der skal til (tror vi)
  2. Det er noget nyt og uvant
  3. Vi er utrænede

 

2. Feedback er unaturligt

Ikke så underligt når vi ser på elementerne i pkt. 1 😉. Alt nyt føles unaturligt. Prøv for eksempel , at lægge armene over kors modsat hvad du plejer…. Føles unaturligt ikke?

Totrinsraket til succes med implementering af feedback:

  1. Opdyrk et fælles sprog og kompetencer i at afgive og modtage feedback. Gå med få og simple værktøjer
  2. Træn kompetencerne hver dag. Gør det til en vane ved at aftale en feedback seance på 3 minutter samme tid og sted hver dag

Det kræver vilje og mod –  tør du tage det første skridt?

Kontakt Troels Ravn Klausen

trk@kmv.dk

Tlf. 6167 9404

Connect med mig på LinkedIn

Hvordan leder man, når verden er ramt af usikkerhed?

Hvordan leder man, når verden er ramt af usikkerhed? Og hvordan hjælper du bedst dine medarbejdere med at navigere i en omskiftelig verden? Kom med ”i træningslokalet” og få 8 "træningsøvelser" til hverdagsledelsen

You have Successfully Subscribed!