jan 18, 2023

Psykologisk tryghed – skaber du det som leder?

Harvard professor Amy C. Edmondson skriver i bogen ”Den frygtløse organisation” om begrebet psykologisk tryghed, som kort fortalt kan sammenfattes sådan her:

  • Du er som CEO i gang med at fremlægge kvartalets nøgletal for alle medarbejdere. Ved 3. slide er der én på 3. række, der rækker hånden op og spørger: ”Chef, linie 3, har du ikke glemt noget? ”

Det er ham, der kun har været hos jer i 3 måneder, der gør det.

Gør han det, så klap dig selv på skulderen, så har du skabt psykologisk tryghed hos jer.

 

Som leder er det ikke snak, du skal frygte, det er tavshed. For hvorfor er folk tavse? Hvorfor kommer der ingen ind ad din dør og spørger om noget?

Svaret kommer her, du vil ikke synes om det, men inderst inde vil det heller ikke overraske dig: Det handler om din måde at være leder på.

Som hun skriver et sted: ”Og samtidig er folk højere oppe i hierarkiet, som kunne lytte og lære, ofte blinde over for den tavshed, de selv fremkalder.

Var den åben, inkluderende og anerkendende, så ville folk komme ind ad døren.

Bogens 1. linie lyder således: ”Hvilket hospital vil du helst indlægges på?

Det med flest rapporterede fejl eller færrest?

Easy, tænker du.

Forkert: I hendes studie var dødeligheden lavest på det hospital med flest rapporterede fejl.

Vi ved intet om, hvor mange fejl der reelt sker. Vi ved alene, om folk tør rapportere dem.

 

Så hvordan arbejder du med psykologisk tryghed som leder?

Kontakt Troels Ravn Klausen

trk@kmv.dk

Tlf. 6167 9404

Connect med mig på LinkedIn

Hvordan leder man, når verden er ramt af usikkerhed?

Hvordan leder man, når verden er ramt af usikkerhed? Og hvordan hjælper du bedst dine medarbejdere med at navigere i en omskiftelig verden? Kom med ”i træningslokalet” og få 8 "træningsøvelser" til hverdagsledelsen

You have Successfully Subscribed!