aug 9, 2022

De fem dysfunktioner i et team

Har I et sundt lederteam i virksomheden?

Her tænker jeg ikke så meget på, om I spiser lutter fuldkorn og bulgur og alle løber 3 gange om ugen.

Hvad med relationerne jer imellem i ledergruppen, er de sunde?

Tør én af jer række hånden op og sige: ”Hmm, jeg er faktisk meget i tvivl om dette, og jeg er i øvrigt ikke sikker på, at jeg er dygtig nok til at løse det”?

Svaret på det spørgsmål er svaret på, om I har sunde relationer.

Patrick Lencioni har skrevet en bog – ”the 5 dysfunctions of a team”, hvori han kigger nærmere på, hvad der skal til, for at et team ikke fungerer.

 

Lad os kigge på de 5

  • Fraværet af tillid. Det er den vigtigste. Er der ikke tillid jer imellem, så har I pr definition et dysfunktionelt team.
  • Taler I om elefanten i rummet?
  • Manglende forpligtelse
  • Ingen holder hinanden ansvarlige
  • Uopmærksomhed på mål

De 5 hænger sammen, og starter nedefra med fraværet af tillid

Tilbage til tillid: Tillid opstår, når man tør erkende, at man ikke er et altvidende orakel men tør erkende tvivl. Tænk på dine venner og bekendtskaber. Er det ikke rigtigt nok? Bliver vi ikke lidt trætte af ham, der altid ved svaret på alt – uanset, om I diskuterer Det Britiske Imperiums storhedstid og årsagerne til dets fald eller hvad pilates gør ved dine lægmuskler. Han kender svaret.

Tvivl er et menneskeligt grundvilkår, find inspiration f.eks. i Brené Brown på Ted Talk.

Jeg har selv været i mange ledelsesgrupper, i dem der ikke fungerede, var der fuld plade på alle 5 dysfunktioner og hver gang udløst af mangel på tillid.

Så hvis jeres ledelsesteam ikke fungerer godt nok, så aflys næste strategidag, og erstat den med følgende:

  • 1,5 timers padel
  • Bordet rundt. ”Historien om mit liv – 90 sekunder til hver”
  • Workshop med Joharis vindue og de 5 dysfunktioner
  • Faciliteret af én, der tør tale om elefanten i rummet og indleder med følgende: ”Kære ledergruppe, målet med i dag er at komme til at kende hinanden bedre og derigennem få mere tillid til hinanden. For ja, vi synes ikke, der er nok tillid os imellem”.

 

For langhåret til dig?

Måske, men du bør prøve det! Ved at blotte en lille del af mennesket bag lederen, opnås noget, som 100 strategidage aldrig kan opbygge: Tillid

Tag fat i mig, hvis din ledergruppe har brug for sparring.

Kontakt Troels Ravn Klausen

trk@kmv.dk

Tlf. 6167 9404

Connect med mig på LinkedIn

Aktuelle træninger

”Vi har stor tillid til, at Konsulenthuset MidtVest er den helt rigtige partner til at løfte vores træning/uddannelse af ledere og mellemledere”

Dan Danielsen, HR chef hos Bones

Hvordan leder man, når verden er ramt af usikkerhed?

Hvordan leder man, når verden er ramt af usikkerhed? Og hvordan hjælper du bedst dine medarbejdere med at navigere i en omskiftelig verden? Kom med ”i træningslokalet” og få 8 "træningsøvelser" til hverdagsledelsen

You have Successfully Subscribed!